برون سپاری کارها
اکتبر 23, 2018
بازاریابی ویروسی
بازاریابی ویروسی
نوامبر 9, 2018
مزیت رقابتی

مزیت رقابتی

مزیت رقابتی شما

اجازه بدهید یک سفر کوتاه داشته باشیم به یک گاو داری . فرض کنید به محوطه سر سبز یک گاو داری رفتید و تعداد صد گاو در آنجا  مشغول چریدن هستند تعدا 99 تا از گاوها سیاه هستند و فقط یک گاو بنفش آنجا حضور دارد شما ناخودآگاه کدام گاو را می بینید؟ مطئنا آن گاوی که هم رنگ دیگران نیست و تفاوت هایی با دیگر گاوها دارد ناخودآگاه توجه را جلب می کند .

در کسب و کار هم همین قانون برقرار است. .شما باید یک گاو بنفش داشته باشید تا توسط مشتری دیده شوید . یک قانون در مورد مشتری وجود دارد و آن این قانون است که مشتری دائما از خودش می پرسد چرا باید از این کسب و کار خرید کنم؟ چرا نباید از رقیب این کسب و کار خرید کنم؟

و این هنر شماست که باید به این سوال مشتری پاسخ بدهید و این یعنی شما یک یا چند ویژگی داشته باشید که بتوانید  شما را از دیگر رقبایتان متمایز کند گاهی این تمایز با قیمت مناسبتر به وجود می آید و گاهی هم با خدمات بهتر و البته در مواقع زیادی هم با رفتار درست و انتقال  حس ارزشمندی به مشتری این تمایز دیده می شود و شما باید هموراه از خودتان این سوال را بپرسید که گاو بنفش من چیست؟

کدام کار است که می تواند من را از رقبایم متمایز کند؟ و پاسخ به این سوال گاهی موثرترین تغییریست که در کسب و کارتان می توانید به وجود بیارید

دیدگاه ها بسته شده است