تماس با ما

info@changetime.ir

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

یک موجود زنده وقتی می تواند به حیات خود ادامه دهد که بتواند محیط را چنان تغییر دهد که نیازهایش را ارضا کند و یا خود را با محیط تطبیق دهد به بیان دیگر ما برای اینکه بتوانیم با محیط خود سازگاری کنیم باید بتوانیم خویشتن و آن را تغییر دهیم . برای انسان دارای ذهن باز یادگیری جریان مداوم زندگی است و از بی تفاوتی در برابر مسائل اجتماعی بیزار است زیرا خود را عضو مسئولی از جامعه می داند و همچنین به این امر واقف است که رفتار سالم و سودمند در جامعه بدون وجود الگوی سالم غیر ممکن است . اما ما در زمانی زندگی می کنیم که به سرعت همه چیز در حال تغییر است و با روش های قدیمی دیگر نمی توان ارتباط مناسب با محیط برقرار کرد و میزان اثر بخشی روش های قدیمی بسیار کم شده است پس باید تغییر را پذیرفت و متناسب با زمان جلو رفت در واقع انسان موفق و موثر فرزند زمان است.

من هدایت بهادری هستم مربی و مدرس آموزش تغییر در زندگی و قصد دارم در این وبسایت مطالب کاربردی در این رابطه را با شما به اشتراک بگذارم

هدایت بهادری