دسامبر 15, 2016
چگونه جذاب و دوست داشتنی باشیم

چطور جذاب و دوست داشتنی باشیم

دسامبر 16, 2016
ارتباط موثر چگونه است

ارتباط موثر چگونه است

دسامبر 16, 2016
چگونه نه بگوییم

چگونه به درخواست های دیگران نه بگوییم

آگوست 15, 2018
چطور خجول نباشیم؟

3 راه برای اینکه خجول نباشیم

  خجولی چیست؟ 2 ماه پیش داشتم با خانمی صحبت می کردم که از زندگی بسیار شاکی بود و می خواست که طلاق بگیره و زمانی […]