نوامبر 9, 2018
بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی

بیش از 99 درصد مردم تجربه ی سرماخوردگی را داشته اند. حتی سالی چند بار امکان دارد این بیماری به سراغمان بیاید. علت این بیماری یک […]
نوامبر 1, 2018
مزیت رقابتی

مزیت رقابتی

مزیت رقابتی شما اجازه بدهید یک سفر کوتاه داشته باشیم به یک گاو داری . فرض کنید به محوطه سر سبز یک گاو داری رفتید و […]
اکتبر 23, 2018

برون سپاری کارها

واگذاری موثر کارها یکی از دلایلی که کسب و کارها به اندازه ای که می توانند رشد کنن اما رشد نمی کنند اینست که مدیران کارهایی […]
اکتبر 17, 2018
افزایش فروش

روشهای افزایش فروش

بازار امروز با 20 سال پیش بسیار متفاوت است. همه چیز عوض شده است، رقبا بسیار قوی و زیاد شده اند شما ببینید در 20 سال […]